Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата:
Автор:
Отрасль:
Последние новости
Публикации
Возвратная финансовая помощь [UA]
18.07.2013

Останнім часом завдяки плідній праці нормотворця було внесено ряд змін до податкового законодавства України. Не залишився поза увагою й механізм оподаткування поворотної фінансової допомоги.

Так, визначення поворотної фінансової допомоги знаходимо в п. 14.1.257 Податкового кодексу України (далі – ПКУ): - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Податковим кодексом України також передбачений й механізм оподаткування поворотної фінансової допомоги.

Так, за загальним правилом, отримання поворотної фінансової допомоги не приводить до збільшення доходу платника податку.

Що ж робити коли частина поворотної фінансової допомоги залишилася неповерненою?

У такому випадку механізм оподаткування неповерненої суми поворотної фінансової допомоги різниться залежно від суб’єкта надання такої допомоги:

  1. Якщо поворотна фінансова допомога, отримана від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги щодо його сплати, то сума фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишається не поверненою на кінець такого звітного періоду, включається до інших доходів (пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу). При цьому законодавець наголошує, що доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів. 
  2. Якщо ж поворотна фінансова допомога, отримана від платника податку на прибуток на загальних підставах та залишилася неповерненою на кінець звітного періоду то у такому випадку до доходів звітного періоду, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включається сума процентів, умовно нарахованих на суму неповерненої поворотної фінансової допомоги. Зазначені суми процентів відносяться та розраховуються відповідно до пп. 14.1.257 ПКУ до безповоротної фінансової допомоги та включаються в дохід відповідно до п. 137.10 ст. 137 ПКУ. 

Зауважимо, що у обох випадках при визначенні механізму оподаткування неповерненої суми поворотної фінансової допомоги, законодавець використовує поняття «звітний період». Який же саме період розуміється у даному випадку?

Так, статтею 152.9 ПКУ передбачені такі податкові періоди: календарний квартал, півріччя, три квартали, рік. Який же обрати? Нагадаємо, що в попередній редакції Податкового кодексу застосовувалося поняття квартальний період і тому ніякої плутанини не виникало. Неоднозначності даному питанню додав і факт внесення змін до Податкового кодексу України (внесені Законом України від 05.07.12р. № 5083-VI), у частині введення річного (податкового) періоду звітування для платників податку на прибуток.

У світлі внесених змін багато суб’єктів господарювання задалися питанням: чи поширюється дія змін до ПКУ в частині річного (податкового) періоду звітування й на порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги? Та що ж все таки слід розуміти під поняттям «звітний період» при оподаткуванні неповерненої суми поворотної фінансової допомоги – квартальний період чи річний період?

Аналізуючи норми законодавства, логічним є висновок, коли звітним періодом вважається період, передбачений для сплати податку на прибуток. Тож, відповідно до ст. 152.9 Податкового кодексу України: «Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал». Отже, під звітним періодом до кінця якого необхідно повернути поворотну фінансову допомогу як і раніше розуміємо квартальний період.

Та все це теорія, як же на практиці відбувається порядок оподаткування неповерненої суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від осіб, які не є платниками податку на прибуток та від платників податку на прибуток на загальних підставах?

Розглянемо два практичні випадки, оподаткування неповерненої суми поворотної фінансової допомоги за умови, що суб’єкти підприємницької діяльності подають звітність раз на рік:

1. Припустимо, що сума поворотної фінансової допомоги, отримана від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги щодо його сплати залишилася неповерненою на кінець квартального періоду. У такій ситуації суб’єкти підприємницької діяльності мають включити таку суму до інших доходів на підставі пп. 135.5.5 ПКУ. Однак, у наступному квартальному періоді платник повертає таку поворотну фінансову допомогу та збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги. Таким чином, фактично при поданні декларації за рік податківці ніяким чином не зможуть прослідкувати періоди, в яких певна сума поворотної фінансової допомоги залишилася неповернутою. Отже, приходимо до висновку, що при отриманні поворотної фінансової допомоги від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги щодо його сплати під «звітним періодом» слід розуміти «річний період». Адже відсутній реальний механізм відображення періодів неповернення суми поворотної фінансової допомоги в річній декларації.

2. Зовсім інша ситуація виникає при отриманні поворотної фінансової допомоги від платника податку на прибуток на загальних підставах. У даному випадку, на суму поворотної фінансової допомоги, що залишилася неповернутою на кінець квартального періоду, нараховуються умовні відсотки, які нікуди не «зникають» протягом року. Суми нарахованих відсотків можуть сягати значних розмірів. А тому, платники податку, які розтлумачили звітний період в межах пп. 135.5.5. ПКУ як річний період звітування, потраплять в незручне становище перед податковою.

Отже, внесені зміни до ст. 57 ПКУ ніяким чином не вплинули на розуміння звітного періоду, до кінця якого поворотна фінансова допомога має бути повернута. Як і раніше, під звітним періодом розуміємо квартальний період.

Однак, практична реалізація порядку оподаткування неповерненої суми поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду різниться залежно від суб’єкта надання такої допомоги. Так, якщо поворотна фінансова допомога отримана від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги щодо його сплати, у такому разі в законодавстві відсутній реальний механізм відображення в річній декларації неповерненої суми поворотної фінансової допомоги на кінець квартального періоду. А тому у такій ситуації суб’єктам підприємницької діяльності доцільно тлумачити поняття «звітний період» як «річний період».

Якщо ж поворотна фінансова допомога отримана від платників податку на прибуток на загальних підставах, то в цьому випадку розуміємо поняття «звітний період» як «квартальний період» для уникнення неприємностей з податківцями в майбутньому. Адже суми умовних процентів, що нараховуються відповідно до пп. до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу можуть сягати значних розмірів.


 Возможно, Вам будут полезны следующие материалы:

«Выгодоприобретатели», «транзитеры», «налоговые ямы» ... или как еще назвать налогоплательщиков

Трансфертное ценообразование

Учет операций финансового лизинга

Модернизация и отчетность


Алена Мирко
Контакты
Юридическая компания Deshunin & partners
г.Киев, ул.Кирилловская, 1-3
карта
Публикации
Оформление субсидии без учета доходов лиц, которые фактически не проживают в помещении [UA]
Якщо у приміщенні зареєстровано декілька осіб, але не всі у ньому фактично проживають субсидію можна оформити, враховуючи дохід лише тих осіб, які фактично проживають у приміщенні. В такому випадку оформлення здійснюється відповідно до "Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій..." від 21 жовтня 1995 р. N 848. У п. 7 діючої редакції Положення, а також у редакції, яка буде діяти з 01.05.2015р. передбачено, що субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, які фактично в ньому проживають. Під час прийняття..
Что наши клиенты говорят о нас
"ООО «ДК«Руслана» специализируется на оптовой торговле алкогольными и безалкогольными напитками. Ежедневно в нашей деятельности возникают вопросы, требующие внимания юристов: от урегулирования корпоративных вопросов до сопровождения споров в судебном порядке. Компания «Дешунин и партнеры» является нашим надежным юридическим партнером уже много лет. Своевременность и высокое качество предоставления услуг юристами компании создает надежную базу для развития нашего бизнеса."
ООО «ДК «Руслана», Сергей Яцюк
читать все